Regionaal monitoringssysteem verkeersveiligheid

Monitoringssysteem voor provincies, regio’s en gemeenten

De Nederlandse provincies werken aan een structurele verbetering van de verkeersveiligheid in hun eigen regio en heel Nederland. Ze hebben daartoe het initiatief genomen om een monitoringssysteem te ontwikkelen voor de verkeersveiligheid op gemeentelijk, regionaal en provinciaal niveau. Het eerste initiatief daartoe is in 2016 genomen door het ROV Oost-Nederland (provincies Gelderland en Overijssel) en Royal HaskoningDHV. In samenwerking met provincies in Midden-, Noord- en Zuid-Nederland is en wordt de monitor verder doorontwikkeld tot een instrument dat overheden en wegbeheerders helpt om ‘verkeersveiligheidswerk beter te kunnen doen’, in lijn met de risico gestuurde, proactieve aanpak van het nationale Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV2030). Door beter inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken en efficiënte verbetermogelijkheden, door van elkaar te leren en zo juiste keuzes te maken in uit te voeren maatregelen, zelfstandig of samen met andere actoren die ook verantwoordelijk zijn voor verkeersveiligheid. 

Heeft u nog geen wachtwoord?

De verkeersveiligheidsmonitor is per 1 november 2016 volledig beschikbaar voor de aangesloten provincies en regio's. Heeft u nog geen wachtwoord neemt u dan contact op middels het contactformulier

Vragen of opmerkingen?

Achter de schermen wordt druk gewerkt om de functionaliteiten nog verder te optimaliseren. Heeft u tips, vragen of opmerkingen dan kunt u altijd contact met ons opnemen middels het contactformulier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inloggen

 

 

      

Een moment a.u.b.