Regionaal monitoringssysteem verkeersveiligheid

Monitoringssysteem voor Oost-Nederland, Noord-Brabant en Fryslân

Het ROV Oost-Nederland, Provincie Noord-Brabant en ROF Fryslân hebben het initiatief genomen om een monitoringssysteem te ontwikkelen voor de verkeersveiligheid op gemeentelijk niveau. Het doel van het systeem is om gemeenten, provincie en ROV/ROF te helpen ‘verkeersveiligheidswerk beter te kunnen doen’. Door beter inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken en efficiënte verbetermogelijkheden, door van elkaar te leren en zo juiste keuzes te maken in uit te voeren maatregelen, zelfstandig of samen met andere actoren die ook verantwoordelijk zijn voor verkeersveiligheid. 

Heeft u nog geen wachtwoord?

De verkeersveiligheidsmonitor is per 1 november 2016 volledig beschikbaar. Heeft u nog geen wachtwoord neemt u dan contact op middels het contactformulier

Vragen of opmerkingen?

Achter de schermen wordt druk gewerkt om de functionaliteiten nog verder te optimaliseren. Heeft u tips, vragen of opmerkingen dan kunt u altijd contact met ons opnemen middels het contactformulier.

Inloggen

Een moment a.u.b.